líčí, jaké ve vztazích mezi obyvateli východního a západního Německa panují rozpory, které přetrvávají od doby sjednocení a vyhrocují se na současné migrační krizi