S nezastavitelným bavičem o muzice, dětech, historických záporácích a obou rukou levých.Zpět na zdroj článku