usvědčuje muslimský právní systém ze vzpoury proti všem základním hodnotám, na nichž ještě stále – i když již velmi nejistě – stojí existence naší civilizace