– íránský kněz – odpovídá Agnieszce Piwarové na otázky ohledně postavení křesťanů v Íránu a vyvrací tím řadu představ, jež nám vnucují média