znovu přináší své hluboce moudré myšlenky ke společenské a existenční krizi dnešní doby, za něž tentokrát nebyl žalován, neboť je ani nemohl přednést