po Trumpově vítězství vysvětluje jeho „zákruty“, ale nepropadá při tom triumfalismu, protože vítězství lidí nad plastovými kreaturami z kaváren a močálů je ještě daleko