se zamýšlí nad přechodem současné informační společnosti k civilizaci konzumních výpěstků univerzálního člověka na zakázku