připomíná několik aspektů, které by nás v „devítkovém“ roce neměly překvapit, a chová důvodnou naději, že „lid to ví“