1. Čo je to blower door test? 

Blower door test je testovacia metóda, ktorá overuje kvalitu realizovaných stavieb a jej vzduchotesnosť.  A to predovšetkým u montovaných nízkoenergetických domov, pasívnych domov a domov s takmer nulovou spotrebou energie. Ale vykonáva sa aj pri bežnej murovanej stavbe.  Kritické miesta  v konštrukcii, kadiaľ môže prúdiť vzduch a unikať teplo, sú napríklad pripojenia panelov na základy, spoje panelov stien, spoje okien alebo dverí. Taktiež murovacie tvárnice so vzduchovými dutinami, napojenie tvaroviek a prieduchov komínov, napojenie stien a stropu. A rovnako aj prestupy inštalácií, napojenie vody, kanalizácie, elektrorozvodov, vzduchotechniky a pod.

2. Prečo sa vykonáva blower door test? 

Blower door test sa vykonáva z niekoľkých podstatných dôvodov. Prvý dôvod je zabrániť tepelným stratám v stavbe domu cez obvodový plášť.  Čím menej tepla unikne, tým menšie sú účty za energie. Druhým dôležitým dôvodom je zabrániť prenikaniu vodných pár, ktoré by sa mohli kondenzovať v obvodovej konštrukcii domu, spôsobovať plesne a ohrozovať trvanlivosť konštrukcie.  Medzi ďalšie dôvody patrí aj zabránenie prievanu v dome (napr. cez zásuvky), eliminácia zvýšenej hlučnosti v interiéri, ale aj účinné fungovanie vzduchotechniky.

3. Ako sa vykonáva blower door test? 

Test spočíva na stanovení celkovej intenzity výmeny vzduchu n50 pri tlakovom rozdiele 50 Pa (podľa normy STN EN 13 829). Pred testom sa uzavrú všetky okná i dvere, utesnia sa aj všetky existujúce otvory ako sú prívodné a odvodové ventily, odpadové potrubia, kľúčové dierky a pod. Do vchodových dverí sa osadí rám s ventilátorom, ktorý vháňa vzduch do domu a vytvára potrebný pretlak alebo podtlak, ktorý meria počítač. Pomocou špeciálnych meračov (napr. anemometra) sa dokážu odhaliť netesnosti v konštrukcii domu, ktoré sa po meraniach odstránia.

V spoločnosti Bývanie Slovensko vykonávame blower door test štandardne pri každej stavbe nízkoenergetického montovaného domu.