ve své promluvě k našim bývalým německým spoluobčanům a jejich potomkům přináší hned několikero zásadních poselství, která by neměla mezi našimi národy – dokud ještě existují – zapadnout