se zabývá příčinami hloupnutí populace, jež je vynikající živnou půdou pro řadu rychlokvašených ideologií dneška – a ty zase základem pro rychlé kariéry nemyslících počítačových generací