informuje o dalším ze zvrácených hnutí snažících se v rámci kulturní revoluce zlikvidovat další z pilířů Církve a celé naší kultury