odvodil z jediného grafu spoustu pozoruhodných závěrů, jež jsou dostatečným protiargumentem všudypřítomnému zlehčování demografického problému Evropy