připomíná, že světy "tam" a "zde" jsou tajemně propojeny milostí Boží, takže duším v očistci můžeme svými modlitbami a přímluvami stejně tak prospět, jako ony mohou prospívat nám – zatím ještě živým