podrobně nastiňuje, jak a z čeho funguje mašinerie amerického Deep State, co způsobuje okolnímu světu a jak dopadají pokusy o vzepření či konkurenci