Elektromotory si vďaka svojmu širokému uplatneniu nachádzajú cestu do rôznych prevádzok. Snáď ani neexistuje priemyselné odvetvie, v ktorom by elektromotor spoľahlivo nemohol slúžiť. Priblížime vám, aké typy elektromotorov nájdete ponuke VYBO Electric a pozrieme sa tiež na niektoré menej rozšírené elektromotory určené pre špecifické odvetvia.

Väčšina elektromotorov využívaná v priemysle je skonštruovaná na rotačnom princípe. Najväčšie uplatnenie si v priemyselných prevádzkach následne nachádzajú práve asynchrónne elektromotory pracujúce na striedavý prúd. Tieto elektromotory sú hojne využívané v spolupráci s elektroprevodovkou či frekvenčným meničom.

Jednofázové a trojfázové elektromotory

Najzásadnejšou výhodou elektromotorov vo všeobecnosti je ich mimoriadna efektivita, ktorá dosahuje až 97%, čím je práve tento typ pohonu doslova bezkonkurenčný. Asynchrónne elektromotory od VYBO Electric si svoju obľubu (aj) v priemysle získali najmä vďaka svojej jednoduchšej konštrukcii, vysokej spoľahlivosti a tiež možnosťou napájania z bežnej elektrickej siete. Výhodou je aj možnosť konštrukčného prispôsobenia elektromotora konkrétnej prevádzke a účelu využívania elektromotora.

Jadrom ponuky elektromotorov VYBO Electric sú jednofázové a trojfázové elektromotory. Jednofázové elektromotory napájané z 230V siete sú ideálnou voľbou pre jednoduchšie prevádzky. Väčšej popularite najmä v zložitejších prevádzkach sa tešia trojfázové elektromotory, ktoré sú aktuálne využívané najčastejšie.

Špeciálne elektromotory

Našou ponukou ale nezabúdame ani na špecializované priemyselné prevádzky. Veľké uplatnenie v oceliarskom, chemickom a ťažobnom priemysle si nachádzajú vibračné elektromotory. Tie sú vyrábané s maximálnou presnosťou z tých najkvalitnejších materiálov, aby bola zabezpečená ich dlhodobá a spoľahlivá prevádzka. V kategórii špeciálnych elektromotorov nájdete aj pílové elektromotory, ktoré sú určené na rezanie pomocou rezného kotúča.