přináší pohled na současnou ultralevičáckou scénu, která se potichu z našich daní adaptuje ve veřejném prostoru, aby všemu svobodnému po gottwaldovsku „zakroutila krkem“